AKTUELT

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
Maj 2017

Degnegården HØJVANDSSIKRES samtidig med istandsættelsesarbejder af afløb.

Til forskel fra en SKYBRUDSSIKRING omfatter arbejdet alene sikring mod kloakvand i ejendommens kældre, når kapaciteten i fællessystemet overskrides.

Unødvendige gulvafløb sløjfes, og tilsvarende nedlægges toiletter i kældre. Affaldsskakte etableres med sump, og brønddæksler/karme i kælder ændres for, at kunne modstå vandtryk. Øvrige afløb under terrænniveau tætnes og monteres med stop og pumpeløsninger.

 

 

Februar 2017

Muligheden for, at se tingene lidt mere fra oven. Droneinspektion af f.eks. tage i forbindelse med tilstandsrapporter eller projektering af nye tage er et fantastisk redskab, at kunne gøre brug af. Droneflyvning ved vores pilot Jesper Holm en gråvejrs dag i januar. Kontakt os gerne hvis I har brug for hjælp til en lignende opgave. mail@holmsgaard.comm 


November 2016

Vores kollega Jesper Holm ser frem til, at han om ca. 1 måned, har taget sit dronebevis, således at han er certificeret til at måtte flyve erhvervsmæssigt i byområder. Fremadrettet kan vi tilbyde at tage film eller foto af jeres tage, gårdanlæg eller gårdfacaden, hvor man normalt ikke kan komme på afstand nok. Vi forventer at det bliver et nyttigt redskab ved udarbejdelse af tilstandsrapporter, projektmateriale til tagudskiftninger og gårdrenoveringer mv.

 

 

 

Oktober 2016

På Lundehusskolen på Østerbro er opførelsen af en ny multihal til skolen netop startet op. Hallen skal bl.a. rumme håndbold-, badminton-, volley- og basketballbaner, tilknyttede omklædningsfaciliteter og et større ankomstareal, der bygges sammen med Emdrupbadet. Arkitekt på sagen er Vilhelm Lauritzen A/S og Holmsgaard a/s er ingeniører på konstruktioner, VVS- og elinstallationer. Jens Wessberg ApS er byggeleder og hallen opføres af Svaneeng A/S. Hallen forventes at være klar til brug ved udgangen af 

Juli 2016

Så blev 1. etape af plejecenteret Hørgården afleveret. Holmsgaard ingeniører, JJW arkitekter og NCC står for modernisering/ombygning af 184 pleje- og rehabiliteringsboliger med tilhørende fælles faciliteter som café/spisehus, aktivitetshus, bibliotek og aktivitetshave i Plejecenteret Hørgården. Formålet med renoveringen er at fremtidssikre bebyggelsen så den fremadrettet vil kunne opfylde kravene til et moderne og velfungerende plejecenter.Juli 2016

PRÆKVALIFICERET - Tjur-/Tejstgården i Greve Boligselskab. Vi er sammen med arkitektfirmaet JJW Arkitekter A/S og entreprenørerne B. Nygaard Sørensen A/S blevet prækvalificeret til at energirenovere klimaskærm, udskifte vandinstallationer og renovere afdelingens kloakker mv. Renoveringen sker i 448 almene rækkehuse, der er beboet under renoveringen. Afdelingen er fra 1976-1977 og udført i muret betonbyggeri.

 

Marts 2016

MUSVITTEN
Boligbebyggelsen Musvitten rummer 14 rækkehuse i 2 etager og er opført som lavenergibyggeri i energiklasse 2020. Boligerne er opvarmet med solceller og ventilation med varmegenvinding. Rækkehusene er klar til indflytning i efteråret 2016.
Bygherre: Postfunktionærernes Andels-Boligforening
Forretningsfører: FA09
Arkitekt: Triarc a/s
Hovedentreprenør: SB Entreprise
 

 

 

Januar 2016
BRØNDBY STRAND
Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med HP4-renovering af de fire højhuse i Brøndby Boligselskab med følgende hovedpunkter:
Energirenovering af klimaskærme
Udskiftning af installationer
Indvendige renoveringsarbejder i boligerne
Tilgængelighedsboliger og sammenlægninger
Håndtering af bly i malinger og asbest i lette facadepartier
Udearealer/centerplads i tilknytning til højhusene

 

 

Januar 2016
NY IDRÆTSHAL I TILKNYTNING TIL LUNDEHUSSKOLEN
Holmsgaard a/s bygger ny idrætshal til Lundehusskolen på Østerbro i København i samarbejde med VLA arkitekter og Jens Wessberg, rådgivende ingeniører.
Den fleksible idrætshal, skal rumme håndbold-, badminton-, funchal, volley- og basketballbaner, med tilknyttede omklædnings-
faciliteter samt et større ankomst- og fordelingsareal, der vil blive sammenbygget med Emdrup Bad.
Hallen bliver desuden bindeleddet mellem den eksisterende skole og svømmehal, med funktion som skole/idrætshal mm. i dagtimer og med aktiviteter for lokale sportsudøvere og klubber i ydertimer samt weekender.

 

 Juni 2015
HØRGÅRDEN PLEJECENTER
Modernisering og ombygning af 184 pleje- og rehabiliteringsboliger med tilhørende fælles faciliteter som café/spisehus, aktivitetshus, bibliotek og aktivitetshave i Plejecenteret Hørgården, er påbegyndt i juni 2015. Formålet med renoveringen er at fremtidssikre bebyggelsen så den fremadrettet vil kunne opfylde kravene til et moderne og velfungerende plejecenter.
Moderniseringen udføres i energiklasse 2015 men er forberedt til 2020. Der etableres LAR-anlæg i terræn.