TILSTANDSRAPPORT

Oftest starter en renoveringssag med udarbejdelse af en tilstandsrapport med en tilhørende vedligeholdelsesplan. En tilstandsrapport giver et aktuelt over-
blik over hvilken tilstand jeres ejendom er i.

Rapporten er et fremtidigt redskab til jer som bestyrelse, for at kunne planlægge ejendommens renoveringsprojekter fremadrettet, således at man undgår pludselige og uventede udgifter, der ikke er indkalkuleret i foreningens vedligehol-
delsesbudget.

Følger i vores råd og anvisninger fra rapporten, vil ejendommen kunne opretholde en god og sund vedlige-
holdelsestand i mange år.

 

 • GENERALFORSAMLING

  Vi hjælper jer på vej med, at opstille det rigtige generalforsamlingsforslag, der svarer til jeres ønsker og jeres ejendomsbehov.

  På generalforsamlingen deltager vi gerne fra Holmsgaard og gennemgår forslaget og svarer på spørgsmål der måtte være vedr. projektet. Således at i som bestyrelse ikke står alene med byggetekniske spørgsmål, der kan være svære at svare på.

  PROJEKTERING

  Efter vedtagelse af et projekt, går Holmsgaard i dialog med jer som bestyrelse/byggeudvalg, vedr. jeres ønsker, behov, hensyn og krav til projektet.

   

 • Vi udarbejder udbudsprojektet, der danner grundlag for et ensartet tilbudsgrundlag.

  Vi lægger vægt på, at der vælges bæredygtige løsninger, med en god totaløkonomi.

  Udbudsprojekt gennemgås med jer inden indhentning af priser.

  Indkomne tilbud evalueres og vurde-
  res, og vores indstilling af de indkomne tilbud afleveres.

  Et ordentligt projektgrundlag danner baggrund, for et godt forløb under jeres byggeforløb.

   

  UDFØRELSE

  Vi sørger for at jeres projekt gennemføres på den bedste og mest hensynsfulde måde overfor jer.

  Holmsgaards tager sig af den daglige styring af byggesagen, på alle niveauer.

   

 • Vi holder styr på byggesagen, afholder byggemøder med entreprenøren, fører tilsyn og sørger for løbende budget-
  kontrol.

  Vi udfører beboerorienteringer og naboorienteringer og orienterer jer løbende status på projektet.

  Det er vigtigt for os, at processen med renovering/ombygning af jeres bygning, bliver så gnidningsløs og enkel for jer som muligt.

   

  DRIFT

  Der er allerede under projektering lagt vægt på, at de rette bæredygtige løsninger for jeres projekt er valgt, hvilket sammen med en god vejledning til jer i drift og vedligehold fremadrettet, vil sikre jer en lang levetid for jeres istandsatte ejendom og anlæg.