KOMMUNIKATION

Holmsgaard lægger vægt på klar og tydelig kommunikation med alle involverede parter under hele byggeprocessen.  

Ved renovering af ejendomme i drift er det et klart succeskriterie for os, at alle føler
sig inddraget, hørt og velinformeret fra
start til slut. Løbende dialog sikrer, at vi kan justere og handle på de udfordringer, en renovering medfører. Dermed mindsker eller hindrer vi potentielle gener og forebygger konflikter.

Vi går så tidligt som muligt ind i samar-
bejde og dialog med byggeadministration, bestyrelser og byggeudvalg. Vores erfaring er, at vi dermed får skabt et engagement og et ejerskab, der er med til at sikre succes for alle involverede.

Holmsgaard har en gennemprøvet kommunikationsstrategi, der sikrer færrest mulige gener og den mest gnidningsløse proces for alle.