OM OS


Holmsgaard er ingeniør og totalrådgiver indenfor både mindre og store renove-
ringsprojekter og nybyggeri.
Vi har fokus på bæredygtigt byggeri med fremtidssikre løsninger.
                                                                                           

Bygge Rating for virksomheden med cvr-nr. 19479641

 

 

 

 

 • Som rådgivende ingeniørvirksomhed
  er vi en løsningsorienteret og kompe-
  tent samarbejdspartner.

   

  Med et team af højt kvalificerede medarbejdere fører Holmsgaard an i helhedsløsninger og styring af større komplekse bygge- og renoverings-
  projekter. I omfattende grad af ejendomme i drift.

   

  Vores ingeniørfaglige fokus ligger på det energioptimerende og totaløko-
  nomiske og dermed på bæredygtig og miljørigtig projektering.

   

   

 • Dialog og klar kommunikation er et vigtigt værktøj i vores projekter.

  Med solid erfaring i renoverings-
  opgaver inden for både den private og den almennyttige boligsektor, lægger vi stor vægt på at planlægge og nå i mål ved hjælp af dialog, inddragelse og højt informationsniveau som rød tråd igennem hele processen.

  Et af succeskriterierne for vores rådgivning er at inddrage og forene interessenternes ønsker, så alle er hørt og har indflydelse.

 • Vi gennemfører vores byggesager i et konstruktivt samarbejde med alle involverede parter og tilrettelægger arbejdsprocesserne udfra en helheds-
  planlægning, der tilpasses det aktuelle miljø og den eksisterende kultur.

   

  Med gennemtænkte løsninger, sikrer vi, at du som bygherre får størst mulig værdi af din investering.