Referencer

Hos Holmsgaard har vi gennemført et
stort antal sager indenfor den almene og private boligsektor men løser også op-
gaver indenfor institutions- og erhvervs-
byggeri.

På denne side findes et antal udvalgte referencer for nogle af de forskellige opgavetyper og kategorier.